НачалоКиоскиПриложениеТехнологииРеференцииЗа насКонтакти
EU Project
 

Проект № BG16RFOP002-2.001-1038 „Повишаване на конкурентоспособността на „Киоск България”ООД чрез модернизация на производственото оборудване” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Резюме

Киоск България ООД е една от малкото български фирми производител и доставчик на компютърни терминали за обществен достъп до информация и Интернет или така наречените киоски. Предлагаме продукцията си основно на местния пазар, но вече имаме единични продажби в съседните на България страни Македония, Румъния и Турция. От създаването на фирмата до сега производствените обеми постоянно нарастват, което е атестат за качеството на произвежданите изделия и за прилагания от ръководството мениджмънт и маркетинг. Непрекъснато увеличаваме продуктовата гама, за да сме конкурентни и да разширим пазарното си покритие. Гъвкави сме и бързо се адаптираме, което е важно предимство пред конкурентите ни. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с дистрибуторски фирми, които регулярно увеличават заявките си. Започнахме да произвеждаме и изделия от метал, които първоначално бяха аксесоари към киоск терминалите, докато сега произвеждаме стенни стойки за телевизори и проектори, колички за зареждане на таблети в училищата, метални кутии, сенници за банкомати и др. За да отговорим на нарастващото търсене ще закупим производствени машини, с които ще увеличим производствения си капацитет и ще разширим гамата от предлаганите метални изделия. Ще закупим абкант с компютърно управлени, като по този начин ще елиминираме използваната до сега външна услуга. Този етап от изработката на корпусите изисква изключителна прецизност и към момента се явява тясно място в производствения процес. Със закупуването на оборудването ще намалим времето за производство на металните корпуси на киоските и детайлите, ще снижим производствените разходи и ще повишим качеството на продукцията. Абкантът е с голям производствен капацитет и прецизност и с него ще можем да обслужваме и външни фирми.

Цели на проекта

С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него – ще увеличим потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, ще увеличим икономическия ефект и ще постигнем устойчиво развитие. Конкретната цел на проекта е да постигнем повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Специфичните цели, които си поставяме са:

1. Увеличаване на производствения капацитет с минимум 30% след въвеждане на новото технологично оборудване.
2. Оптимизиране на производствения процес.
3. Повишаване на вътрешната норма на възвръщаемост.
4. Нарастване на производителността с 15%.
5. Повишаване на ефективността на производствените разходи с 17%.
6. Реализиране на продукция на външни пазари.
7. Внедряване на нова технология за компютъризирана обработка на металните детайли.
Осъществяването на заложените цели в проекта ще доведе до разширяването на дейността, повишаване на конкурентоспособността на дружеството и нарастване на пазарното присъствие. Модернизацията на технологичното оборудване и въвеждането на нови технологии и продуктови линии ще ни позволи успешно да се конкурираме с европейските фирми за външните пазари.

Финансиране

Обща стойност на проекта
156 950.00 лева

Безвъзмездна помощ
109 865.00 лева

Собствен принос
47 085.00 лева

Срока на проекта
09.02.2016г – 15.08.2016г.

Документи за сваляне: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Полуавтоматична линия за производство на корпуси за информационни терминали

 
 
 
Модели киоски Приложения на киоските Технологии Контакти
   
  Киоски MX серия Търговски центрове Тъч монитори Киоск България ООД
  Киоски FX серия Банки Софтуер Шумен 9700, България
  Киоски CR серия Държавна администрация Метални клавиатури ЖК Южен бряг 3, Бл.3
  Киоски DS серия Образование Принтери +359 54 888 118
  още... още... още... office@kioskbg.com
Намерете ни и във
Facebook Twitter
2008 - 2017 Киоск България ООД