НачалоКиоскиПриложениеТехнологииРеференцииЗа насКонтакти
EU Project
 

Проект BG16RFOP002-2.040-1326-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Киоск България”ООД” към Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП

Цели на проекта

С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него – ще увеличим потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, ще увеличим икономическия ефект и ще постигнем устойчиво развитие. Конкретната цел на проекта е да постигнем повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

1. Увеличаване на нетните приходи от продажби след въвеждане на новото технологично оборудване.
2. Оптимизиране на производствения процес.
3. Повишаване на вътрешната норма на възвръщаемост.
4. Нарастване на производителността.
5. Повишаване на ефективността на производствените разходи.
6. Подобряване на качеството на предлаганите продукти.
7. Засилване на експортния потенциал.
Осъществяването на заложените цели в проекта ще доведе до разширяването на дейността, повишаване на конкурентоспособността на дружеството и нарастване на пазарното присъствие. Модернизацията на технологичното оборудване и въвеждането на нови технологии и продуктови линии ще ни позволи успешно да се конкурираме с европейските фирми за външните пазари.

Финансиране

Обща стойност на проекта
296 000.00 лева

Европейско финансиране
176 120.00 лева

Национално съфинансиране
31 080.00 лева

Срока на проекта
10.02.2020г – 10.02.2020г.

Документи за сваляне: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване Обособена позиция 1 Доставка на машина за лазерно рязане Обособена позиция 2 Доставка на четириколесен газокар Обособена позиция 3 Доставка на компресорно оборудване Обособена позиция 4 Доставка на технологично оборудване – Заваръчен апарат, Акумулаторна нитачка, Апарат за челно заваряване на крепежни елементи и Инверторен заваръчен апарат за заваряване с нетопим волфрамов електрод

 
 
 
Модели киоски Приложения на киоските Технологии Контакти
   
  Киоски MX серия Търговски центрове Тъч монитори Киоск България ООД
  Киоски FX серия Банки Софтуер Шумен 9700, България
  Киоски CR серия Държавна администрация Метални клавиатури ЖК Южен бряг 3, Бл.3
  Киоски DS серия Образование Принтери +359 54 888 118
  още... още... още... office@kioskbg.com
Намерете ни и във
Facebook Twitter
2008 - 2017 Киоск България ООД